Gj
w h q e s | .
W H Q E S Usuń

Dowolny tekst

Lokalizacja

Słowo kluczowe

Opcje zaawansowane

Uwzględniaj melodię (kontur interwałowy)
Szukanie z wariantami (początek melodii)
Szukanie ścisłe (dowolne miejsce w melodii)
Uwzględniaj rytm (wyszukiwanie ścisłe)
Uwzględniaj augmentacje i dyminucje

Pełna wersja katalogu, z możliwością odtwarzania melodii i wyświetlania szczegółów, dostępna jest na następujące platformy:

Silverlight

Wymaga przeglądarki z zainstalowaną wtyczką Silverlight (Firefox, Internet Explorer, Safari).

Windows Phone

Wymaga telefonu z systemem Windows Phone 8.1 lub wyższym.
Muzyczna baza melodii ludowych powstała jako jedno z działań priorytetowych w Roku Kolberga 2014, realizowana była we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz finansowana ze środków Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu zdigitalizowano 2700 zapisów muzycznych z tomów 1-6 DWOK. Baza zapisów muzycznych z Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga kontynuowana jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. W ramach prac nad utrzymaniem i rozbudową Bazy Muzycznej DWOK w roku 2015 zostały włączone zapisy muzyczne z następujących tomów DWOK:
  • Tom 9 Wielkie Księstwo Poznańskie (100)
  • Tom 10 Wielkie Księstwo Poznańskie (118)
  • Tom 11 Wielkie Księstwo Poznańskie (67)
  • Tom 12 Wielkie Księstwo Poznańskie (320)
  • Tom 25 Mazowsze (350)
  • Tom 26 Mazowsze (120)
  • Tom 41 Mazowsze (540)
  • Tom 83 Przemyskie (290)
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

Brak wyników.

Wyszukiwanie...