Tom 1. Pieśni ludu polskiego

Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.

Tom 1 DWOK dostępny w postaci cyfrowej TUTAJ (format pdf) lub na portalu polona.pl.

Dostępny jest też Tom 70 (Pieśni ludu polskiego. Suplement do Tomu 1) w postaci cyfrowej.
Format pdf: CZYTAJ.

Monograficzny zbiór polskich ballad i tańców ludowych. Tom opracowany został w okresie, gdy Kolberg przygotowywał seryjne wydawnictwo poświęcone wyłącznie pieśniom i muzyce. Później zdecydował się na potraktowanie go jako pierwszego tomu Ludu. Książka otwiera więc wielotomowy cykl Kolbergowskich monografii regionalnych i problemowych. Część pierwsza zawiera teksty i melodie 41 wątków balladowych, z których większość podana jest w licznych wariantach z różnych regionów Polski (razem 444 ballady). W drugiej części zgromadzonych jest 466 melodii tanecznych z przyśpiewkami. Krótki wstęp Kolberga zawiera omówienie przyjętych przez niego zasad wydawniczych i ogólne uwagi o muzyce ludowej. Fotooffsetową reedycję poprzedzili współcześni wydawcy trzema wstępami: pierwszy, J. Gajka, informuje o podjętych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze pracach nad edycją i reedycją Dzieł wszystkich Kolberga, drugi, J. Krzyżanowskiego, omawia dorobek Kolberga w zakresie edytorstwa literatury ludowej, trzeci, M. Sobieskiego, poświęcony jest Kolbergowi jako kompozytorowi i folkloryście muzycznemu. We wstępnej części jest też szkicowa mapa zasięgów terytorialnych poszczególnych monografii etnograficznych Kolberga. Część materiałową wzbogaca 10 barwnych ilustracji strojów ludowych, wykonanych przez Antoniego Kolberga i Karola Marconiego.