Tom 17. Lubelskie, cz. II

Lubelskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 17. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VI, 244, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1884.

Tom 17 DWOK dostępny w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga część monografii etnograficznej Lubelskiego zawiera dalszy ciąg pieśni, których publikację rozpoczął Kolberg w cz. I, i tańce (razem 200), wierzenia i przesądy, bajki, przysłowia i przypowieści oraz charakterystykę gwary z osobno ujętymi zestawieniami onomastycznymi (nazw geograficznych i nazwisk). Podobnie jak w części pierwszej, wykorzystał Kolberg w tym tomie własne zapisy terenowe, informacje od korespondentów oraz literaturę, zwłaszcza opracowanie J. Gluzińskiego opublikowane w 1856 r. W obu częściach znajdują się obszerne materiały dotyczące specyficznej grupy zawodowej - sitarzy z okolic Biłgoraja. Barwna ilustracja według akwareli W. Gersona przedstawia stroje ludowe.