Tom 18. Kieleckie, cz. I

Kieleckie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.18. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Tom 18 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwszy z dwu tomów monografii etnograficznej Kieleckiego, która obejmuje południową część regionu (z Kielcami) oraz północną część Krakowskiego i pogranicza śląsko-małopolskiego. Poza ogólnym zarysem historyczno-geograficznym i informacjami z zakresu kultury materialnej tom zawiera opisy obrzędów rodzinnych i dorocznych oraz pieśni powszechne. Te ostatnie, razem z pieśniami opublikowanymi w drugiej części monografii, tworzą obszerny zbiór 1031 pieśni i melodii obrzędowych, tanecznych i innych. Badania terenowe prowadził Kolberg w tym regionie w latach 1852-1856. Zgromadził wtedy większość opublikowanego tu materiału folklorystycznego i opisów wesel. Wykorzystał ponadto literaturę krajoznawczą i etnograficzną poprzedzającą wydanie Kieleckiego, zwłaszcza rozprawy i artykuły W. Siarkowskiego, publikowane w czasopismach lokalnych i w rocznikach krakowskiej Akademii Umiejętności.