Tom 22. Łęczyckie

Łęczyckie. Dzieła wszystkie, t. 22. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VIII, 280. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Tom 22 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Monografia etnograficzna terytorium przejściowego między Wielkopolską, Mazowszem i Kujawami, ciągnącego się - w granicach zarysowanych przez Kolberga - wąskim pasem od okolic Łodzi, przez Łęczycę i Kutno do Gostynina. Nie jest to monografia pełna, brak np. zbioru bajek, skromny rozdział Lud oparty jest na źródłach drukowanych, choć i tu znajdujemy interesujący materiał w postaci ponad 90 przekleństw, których teksty nadesłał Kolbergowi nieznany nam korespondent. Wierzeń dotyczą tylko zamieszczone w przypisach wyciągi z innych publikacji. Tom ten zawiera głównie folklor obrzędowy, pieśni i tańce (424 teksty i melodie) z bogatszym niż w innych tomach zespołem pieśni dziadowskich i modlitw. We wstępie zamieścił Kolberg m.in. opis tańca zwanego dyną. Materiały do Łęczyckiego zbierał Kolberg w terenie w latach 1847, 1860 i 1863-1865, a niewielką część otrzymał później od korespondentów. Na końcu tomu zamieścił Kolberg osobny rozdział zawierający tańce kujawskie (147 melodii z przyśpiewkami), fragment planowanej niegdyś trzeciej części Kujaw.