Tom 23. Kaliskie, cz. I

Kaliskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 23. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VI, 272, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Tom 23 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwsza część monografii etnograficznej rozległego terenu obejmującego region kaliski, tj. wschodnią część historycznej Wielkopolski, która w XIX w. znajdowała się w granicach zaboru rosyjskiego, oraz region sieradzki. Tom zawiera pierwsze rozdziały monografii: Kraj, Lud, opisy zwyczajów dorocznych i obrzędów rodzinnych z 269 pieśniami i melodiami, a w przypisach pewną ilość legend i podań. W przypisach także znalazło się ponad 30 pieśni religijnych wykonywanych w czasie pielgrzymek do Częstochowy. Materiały opublikowane w tym tomie pochodzą z badań terenowych prowadzonych w latach 1843, 1853, 1860 i 1863. Uzupełnione zostały informacjami otrzymanymi od korespondentów i czerpanymi z literatury krajoznawczej i etnograficznej. Materiały do drugiej części monografii, pozostawione przez Kolberga w rękopisie, zostały wydane pt. Kaliskie i Sieradzkie jako 46 tom Dzieł wszystkich.