Tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie

Tarnowskie-Rzeszowskie. Dzieła wszystkie, t. 48. Z rękopisów opracowali J. Burszta i B. Linette. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1967. Ss. XXVII, 364, ilustr., 1 tablica kolor.

Tom 48 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Monografia etnograficzna wschodniej części Małopolski, obejmującej okolice Tarnowa i Rzeszowa, zawiera wszystkie działy typowe dla Kolbergowskiej monografii regionalnej, przy czym najszerzej zaprezentowane są wierzenia, przesądy i praktyki lecznicze. Materiały pochodzą w znacznej części z zachowanego w tekach Kolberga rękopisu nieznanego autora z okolic Pilzna i z badań terenowych Kolberga, w mniejszej części z literatury, w tym zwłaszcza z XIX-wiecznej prasy. Tarnowsko-rzeszowskie materiały Kolberga były już opublikowane w 1910 r. przez S. Udzielę w roczniku ,,Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne'', nie było to jednak wydanie pełne. W obecnym opublikowane zostały wszystkie materiały z tego regionu, w tym także pominięte przez Udzielę ryciny.