Tom 49. Sanockie-Krośnieńskie, cz. I

Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss.LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Tom 49 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwsza część trzytomowej monografii etnograficznej terenów karpackiej części Małopolski południowo-wschodniej. Region ten w XIX w. zamieszkany był przez kilka grup etnicznych, a do najliczniejszych należeli obok Polaków Łemkowie i Bojkowie. Badania terenowe prowadził tam Kolberg głównie w latach 1883-1885, tj. pod koniec życia, gdy znał już dobrze dialekty ukraińskie. Zapisy dokonane w kilkunastu miejscowościach wszechstronnie charakteryzują kulturę materialną, społeczną i duchową tamtejszej ludności. Część pierwsza - poza krótką charakterystyką środowiska geograficznego - zawiera szczegółowe dane z zakresu kultury materialnej oraz opisy zwyczajów dorocznych i obrzędów rodzinnych, w tym liczniejsze niż zwykle opisy obrzędów narodzinowych, z odpowiednimi pieśniami, mowami i melodiami (w sumie 659 pieśni i melodii). Poza własnymi zapisami wykorzystał Kolberg źródłowe prace folklorystów polskich i ukraińskich (np. zbiór pieśni opublikowanych przez J. Hołowackiego i etnograficzne opracowania J. Torońskiego). Oryginalne rysunki Kolberga (stroje, sprzęty, budynki) uzupełniają etnograficzny obraz regionu.