Tom 51. Sanockie-Krośnieńskie, cz. III

Sanockie-Krośnieńskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 51. Z rękopisów opracował T. Skulina. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1973. Ss.488, ilustr. 1 tablica kolor.

Tom 51 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Ostatnia część monografii etnograficznej zawiera opisy wierzeń, wróżb i przesądów, teksty podań, legend, bajek itp., przysłowia, zagadki i notatki dotyczące gwar. Podobnie jak zbiór pieśni w tomie poprzednim, teksty prozy ludowej zgromadzone w tym, stanowią najbogatszy zespół z tego regionu zanotowany w XIX w. (ponad 120 utworów). Materiały zgromadzone przez Kolberga są też interesującym źródłem dla językoznawców. W sumie trzytomowa monografia Sanockie-Krośnieńskie jest jednym z najpełniejszych opracowań etnograficznych Kolberga. Ma to dla nauki znaczenie tym większe, że w Kolbergowskim przekazie źródłowym znajdujemy obraz stosunków etniczno-kulturowych, które uległy zagładzie w wyniku przesiedleń ludności po drugiej wojnie światowej.