Tom 56. Ruś Czerwona, cz. I

Ruś Czerwona, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 56. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1976. Ss.LXXXI, 445, ilustr.

Tom 56 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwsza część monografii dużego i zróżnicowanego obszaru, rozciągającego się od linii łączącej Turkę, Sambor i Sokal na zachodzie, po Seret na wschodzie, ograniczonego na południu Karpatami i Dniestrem, a na północy łączącego się z Wołyniem. Granice te wyznaczyły wydawcom źródeł zgromadzonych przez Kolberga monografie wydane przez niego wcześniej (Chełmskie,Przemyskie i Wołyń) oraz kryteria dialektologiczne. Historycznym, gospodarczym i kulturalnym centrum tego obszaru był Lwów. Kolberg prowadził sam badania terenowe w latach 1861-1880, ale mimo wielokrotnych (w sumie dziewięciu) dłuższych pobytów nie zdołał ich zakończyć. Tom zawiera materiały do czterech rozdziałów monografii: KrajLudZwyczaje i Obrzędy. Najwięcej źródeł tu publikowanych dotyczy haiłek, tj. wielkanocnych gier i zabaw młodzieży oraz obrzędów weselnych z 14 różnych miejscowości i okolic. Opisom zwyczajów i obrzędów towarzyszą 664 pieśni. Poza własnymi zapisami Kolberga, które najobficiej zgromadził w Zadwórzu i Baryszu, wydano tu materiały zaczerpnięte z prac polskich i ukraińskich badaczy Rusi Czerwonej, zachowane w tekach z rękopisami.