Tom 77/I, 77/II. Radomskie. Suplement do t. 20 i 21

Radomskie. Suplement do t. 20 i 21 Dzieła Wszystkie, t. 77/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Aleksandra Sawicka. Poznań 2005. Ss. 392, il. 4. Tom 77/II Poznań 2006. Ss. 496, il. 4.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tom 77 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej na portalu polona.pl: 77/I, 77/II

Postać cyfrowa Tomu 77/I w formacie pdf do pobrania TUTAJ
Postać cyfrowa Tomu 77/II w formacie pdf do pobrania TUTAJ

 

Tom 77, ze względu na objętość podzielony na dwa woluminy, jest uzupełnieniem dwutomowej monografii Radomskie, wydanej w latach 1887-1888. Zawiera materiały etnograficzne i folklorystyczne nieopublikowane w XIX wieku oraz komentarze źródłowe do tekstów i melodii wydanych przez Kolberga w tomach 20 i 21.

We wstępie otwierającym tom 77 omówiono badania terenowe Kolberga w Radomskiem, rozumianym przez niego jako historyczna ziemia sandomierska, omówiono także stan zachowanych rękopisów oraz sposób ich wykorzystania przez autora Ludu.

W tzw. części suplementowej, podobnie jak w monografii Kolberga, najobficiej reprezentowane są pieśni i melodie: blisko 40 pieśni obrzędowych, ponad 750 innych ludowych, prawie 70 pieśni z grupy mieszczańskich i szlacheckich oraz około 300 melodii tanecznych. Na uwagę zasługuje zamieszczone w rozdziale ,,Zwyczaje doroczne" widowisko Ścięcie Śmierci w Jedlińsku w kusy wtorek, którego tekst zachował się wśród rękopisów Kolberga i jest odpisem z pochodzącej z 1867 roku publikacji ks. J. Kloczkowskiego.

Komentarze źródłowe do tomów 20 i 21 opracowane zostały na podstawie analizy zachowanych rękopisów oraz w wyniku porównania przytoczonych przez Kolberga fragmentów publikacji z pierwodrukami.

Tom zamyka bibliografia prac cytowanych i odnotowanych przez Kolberga, indeks geograficzny oraz indeks incipitów pieśni. Opracowania te dotyczą całości Radomskiego, tj. tomów wydanych w XIX wieku oraz woluminów 77/I i 77/II.