Zgłoszenie na konferencję

Z końcem 2013 roku zakończyliśmy przyjmowanie propozycji referatów. Do końca kwietnia przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa bez referatów na adres instytut@oskarkolberg.pl. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą otrzymywać dalsze informacje.
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. (studenci i doktoranci – 50 zł.). W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają  zestaw materiałów  informacyjnych i promocyjnych,  wydawnictwa okolicznościowe, catering w czasie trwania konferencji oraz uroczystą  kolację.
Prosimy wnosić ją na konto Instytutu: PKO BP 70 1020 4027 0000 1902 0407 0983

Formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres instytut@oskarkolberg.pl
lub poczta tradycyjną: Instytut im. Oskara Kolberga, ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań.
Telefony kontaktowe: +48 (61) 852-45-10 lub +48 602 398 633