Zespół

Zarząd Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta - Prezes Zarządu
mgr Jan M. Pałka - Wiceprezes i Dyrektor Instytutu
dr Ewa Antyborzec - Wicedyrektor Instytutu
prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
prof. dr hab. Bogusław Linette
mgr Maciej Prochaska

Pracownicy Instytutu

dr Ewa Antyborzec - etnolog
mgr Iwona Chmielewska - etnolog
mgr Elżbieta Krzyżaniak-Miller - filolog

mgr Danuta Pawlak - muzykolog

mgr Hanna Pawlak - muzykolog
mgr Maciej Prochaska - muzykolog
mgr Agata Skrukwa - filolog
dr Łukasz Smoluch - muzykolog
mgr Izabela Kotlarska - asystentka, filolog
mgr Stefania Zielonka - asystentka, muzykolog
Aleksandra Kasprzak - księgowość

Rada Naukowa Instytutu im. Oskara Kolberga

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - Przewodniczący
dr Ewa Antyborzec - Sekretarz
prof. dr hab. Jan Adamowski
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
prof. dr hab. Wojciech J. Burszta
prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
prof. dr hab. Jolanta Ługowska
prof. dr hab. Teresa Smolińska
prof. dr hab. Anna Szyfer

Przewodniczący Rady Naukowej DWOK

prof. Julian Krzyżanowski (1962-1976)
prof. Gerard Labuda (1976-2008)
prof. Aleksander Posern-Zieliński (od 2008)