Dzieła Wszystkie

Spis wszystkich wydanych tomów "Dzieł wszystkich" z odnośnikami do krótkich opisów ich zawartości, numery, lata wydania itd. oraz informacje o dostępności tomów w księgarni internetowej.

Tom 1. Pieśni ludu polskiego

Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.

Produkt niedostępny

Tom 2. Sandomierskie

Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.

Cena: 40,00 PLN

Tom 3. Kujawy cz. I

Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Cena: 40,00 PLN

Tom 4. Kujawy cz. II

Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Produkt niedostępny

Tom 5. Krakowskie cz. I

Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.

Cena: 40,00 PLN

Tom 6. Krakowskie cz. II

Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.

Cena: 40,00 PLN

Tom 7. Krakowskie cz. III

Krakowskie, cz.III. Dzieła wszystkie, t.7. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XVIII, 350, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1874.

Produkt niedostępny

Tom 8. Krakowskie cz. IV

Krakowskie, cz.IV. Dzieła wszystkie, t.8. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XIV, 368, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Produkt niedostępny

Tom 9. W. Ks. Poznańskie cz. I

W.Ks. Poznańskie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.9. Wrocław-Poznań 1963. Ss.IV, 320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Produkt niedostępny

Tom 10. W. Ks. Poznańskie cz. II

W.Ks. Poznańskie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.10. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 388. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1876.

Produkt niedostępny

Tom 11. W. Ks. Poznańskie cz. III

W.Ks. Poznańskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t.11. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 148, 1 tablica. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1877.

Cena: 40,00 PLN

Tom 12. W. Ks. Poznańskie cz. IV

W.Ks. Poznańskie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t.12, Wrocław-Poznań 1963. Ss.VIII, 334. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1879.

Cena: 40,00 PLN

Tom 13. W. Ks. Poznańskie cz. V

W.Ks. Poznańskie, cz. V. Dzieła wszystkie, t.13. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XVI, 210. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1880.

Cena: 40,00 PLN

Tom 14. W. Ks. Poznańskie cz. VI

W.Ks. Poznańskie, cz. VI. Dzieła wszystkie, t.14. Wrocław-Poznań 1962. Ss.IX, 392. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1881.

Cena: 40,00 PLN

Tom 15. W. Ks. Poznańskie cz. VII

W.Ks. Poznańskie, cz. VII. Dzieła wszystkie, t.15. Wrocław-Poznań 1962. Ss.X, 324. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Produkt niedostępny

Tom 16. Lubelskie, cz. I

Lubelskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 16. Wrocław - Poznań 1962. Ss. IV, 330, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Produkt niedostępny

Tom 17. Lubelskie, cz. II

Lubelskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 17. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VI, 244, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1884.

Produkt niedostępny

Tom 18. Kieleckie, cz. I

Kieleckie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.18. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Cena: 40,00 PLN

Tom 19. Kieleckie, cz. II

Kieleckie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.19. Wrocław-Poznań 1963. Ss.IV, 266. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Cena: 40,00 PLN

Tom 20. Radomskie, cz. I

Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VIII, 312. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Cena: 40,00 PLN

Tom 21. Radomskie, cz. II

Radomskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 21. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VI, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 22. Łęczyckie

Łęczyckie. Dzieła wszystkie, t. 22. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VIII, 280. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Cena: 40,00 PLN

Tom 23. Kaliskie, cz. I

Kaliskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 23. Wrocław-Poznań 1964. Ss.VI, 272, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Cena: 40,00 PLN

Tom 24. Mazowsze, cz. I

Mazowsze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 24. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 356, 3 tablice kolor. Reedycja fooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Produkt niedostępny

Tom 25. Mazowsze, cz. II

Mazowsze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 25. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 304, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Produkt niedostępny

Tom 26. Mazowsze, cz. III

Mazowsze, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 26. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XIV, 372, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Produkt niedostępny

Tom 27. Mazowsze, cz. IV

Mazowsze, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 27. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 400, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 28. Mazowsze, cz. V

Mazowsze, cz. V. Dzieła wszystkie, t. 28. Wrocław-Poznań 1964. Ss.X, 380, ilustr., 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Produkt niedostępny

Tom 29. Pokucie, cz. I

Pokucie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 29. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XIV, 360, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Cena: 40,00 PLN

Tom 30. Pokucie, cz. II

Pokucie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 30. Wrocław-Poznań 1963. Ss.X, 300. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Produkt niedostępny

Tom 31. Pokucie, cz. III

Pokucie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 31. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 344, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Produkt niedostępny

Tom 32. Pokucie, cz. IV

Pokucie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 32. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XII, 328. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Produkt niedostępny

Tom 33. Chełmskie, cz. I

Chełmskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 33. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 372, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Produkt niedostępny

Tom 34. Chełmskie, cz. II

Chełmskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 34. Z materiałów pośmiertnych wydał I. Kopernicki, Wrocław-Poznań 1964. Ss.X, 268, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Cena: 40,00 PLN

Tom 35. Przemyskie

Przemyskie. Dzieła wszystkie, t. 35. Z pośmiertnych materiałów wydał I. Kopernicki. Przedmowa I. Kopernickiego. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XX, 244, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Produkt niedostępny

Tom 36. Wołyń

Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni. Dzieła wszystkie, t. 36. Z brulionów pośmiertnych przy współudziale S. Fiszera i F. Szopskiego wydał J. Tretiak. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XII, 452. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1907.

Produkt niedostępny

Tom 37-38. Miscellanea, cz. I-II

Miscellanea, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 37-38. W przygotowaniu do druku.

Produkt niedostępny

Tom 39. Pomorze

Pomorze. Dzieła wszystkie, t. 39. Z rękopisów opracowali J. Kądziołka i D. Pawlakowa, red. tekstów gwarowych M. Gruchmanowa i Z. Zagórski. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XLII, 570, ilustr. Wstęp: J. Burszta <i>Spuścizna rękopiśmienna Oskara Kolberga i jej opracowanie</i>.

Produkt niedostępny

Tom 40. Mazury Pruskie

Mazury Pruskie. Dzieła wszystkie, t. 40. Z rękopisów opracowali W. Ogrodziński i D. Pawlak. Red. D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1966. Ss.XLVIII, 678, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 41. Mazowsze, cz. VI

Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss.LXVIII, 584, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 42. Mazowsze, cz. VII

Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss.LXVIII, 584, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 43. Śląsk

Mazowsze, cz. VII. Dzieła wszystkie, t. 42. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss.864, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 44. Góry i Podgórze, cz. I

Góry i Podgórze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 44. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XL, 436, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 45. Góry i Podgórze, cz. II

Góry i Podgórze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 45. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.654, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 46. Kaliskie i Sieradzkie

Kaliskie i Sieradzkie. Dzieła wszystkie, t. 46. Z rękopisów opracowali J. Lisakowski i W. Sobisiak. Red. D. Pawlak i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1967. Ss.XIX, 588, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 47. Podole

Podole. Dzieła wszystkie, t. 47. Z rękopisów i druków zebrała i opracowała Danuta Pawlakowa. Poznań 1994. Ss.XL, 230, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie

Tarnowskie-Rzeszowskie. Dzieła wszystkie, t.48. Z rękopisów opracowali J. Burszta i B. Linette. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1967. Ss.XXVII, 364, ilustr., 1 tablica kolor.

Produkt niedostępny

Tom 49. Sanockie-Krośnieńskie, cz. I

Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss.LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Produkt niedostępny

Tom 50. Sanockie-Krośnieńskie, cz. II

Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss.LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Produkt niedostępny

Tom 51. Sanockie-Krośnieńskie, cz. III

Sanockie-Krośnieńskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 51. Z rękopisów opracował T. Skulina. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1973. Ss.488, ilustr. 1 tablica kolor.

Produkt niedostępny

Tom 52. Białoruś-Polesie

Białoruś-Polesie. Dzieła wszystkie, t. 52. Z rękopisów opracowali S. Kasperczak i A. Pawlak. Wstęp M. Olechnowicz. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XLIV, 572, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 53. Litwa

Litwa. Dzieła wszystkie, t. 53. Z rękopisów opracowali Cz. Kudzinowski i D. Pawlak. Wstęp W. Armon. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1966. Ss.XXVI, 564, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 54. Ruś Karpacka, cz. I

Ruś Karpacka, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 54. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa, rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss. LXXIV, 340, ilustr. 1 tablica kolor.

Cena: 40,00 PLN

Tom 55. Ruś Karpacka, cz. II

Ruś Karpacka, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 55. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko, Wrocław-Poznań 1971. Ss.568, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 56. Ruś Czerwona, cz. I

Ruś Czerwona, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 56. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1976. Ss.LXXXI, 445, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 57. Ruś Czerwona, cz. II

Ruś Czerwona, cz. II, z.1-2. Dzieła wszystkie, t. 57/1-57/2. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Red. M. Tarko. T.57/1 Wrocław-Poznań 1978, t.57/2 Wrocław-Poznań 1979. Ss.1436, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich

Materiały do etnografii Słowian wschodnich. Dzieła wszystkie, t. 58. W opracowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 59/I. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce.

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce. Dzieła wszystkie, t. 59 cz. I. Z rękopisów opracowali B. Linette i A. Skrukwa, konsultacje językowe F. Michałk. Wrocław-Poznań 1985. Ss. LII, 347, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 59/II. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. II Czechy, Słowacja

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych.Cz. II Czechy, Słowacja. Dzieła wszystkie, t. 59/2. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała oraz opatrzyła wstępem E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni A. Gawarecka, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. LXXIII, 158, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 59/III. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa. Dzieła wszystkie, t. 59/3. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni przysłów M. Jakóbiec-Semkowowa, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. CIV, 326, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 60. Przysłowia

Przysłowia. Dzieła wszystkie, t. 60. Z rękopisów opracował i zredagował S. Świrko. Wrocław-Poznań 1967. Ss. LX, 628 ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 61. Pisma muzyczne, cz. I.

Pisma muzyczne, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 61. Z rękopisów i źródeł drukowanych wydał i wstępem opatrzył M. Tomaszewski. Przypisy D. Pawlak, M. Tomaszewski. Współpraca edytorska i redakcyjna E. Miller, D. Pawlak, Wrocław-Poznań 1975. Ss. LIX, 404, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 62. Pisma muzyczne, cz. II.

Pisma muzyczne, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 62. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał M. Tomaszewski. Tekst i przypisy opracowała D. Pawlak. Red. E. Miller, D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1981. Ss. 809, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły

Studia, rozprawy i artykuły. Dzieła wszystkie, t. 63. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały E. Miller i A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Red. E. Miller i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1971. Ss. XLVIII, 672, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876). Dzieła wszystkie, t. 64. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XL, 696, ilustr. tablica genealogiczna.

Produkt niedostępny

Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882). Dzieła wszystkie, t. 65. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1966. Ss.740, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890). Dzieła wszystkie, t. 66. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1969. Ss. VI, 896, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 67. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II

Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 67. Z druków i rękopisów opracował A. Pawlak. Red. D. Pawlakowa. Wrocław-Poznań. Cz.I 1986. Ss.XVIII, 702, ilustr. Cz. II 1989. Ss. 335, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 68. Kompozycje wokalno-instrumentalne

Kompozycje wokalno-instrumentalne. Dzieła wszystkie, t. 68. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała D. Idaszak. Red. H. Pawlak. Poznań 1990. XL, Ss. 680, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 69. Kompozycje fortepianowe

Kompozycje fortepianowe. Dzieła wszystkie, t. 69. Z druków i rękopisów opracowała Danuta Idaszak. Red. Danuta Pawlak. Poznań 1995. Ss. XXX, 732, ilustr.

Produkt niedostępny

Tom 70. Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1.

Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1. Dzieła Wszystkie, t. 70. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2003. Ss. LXII, 206, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 71. Sandomierskie

Sandomierskie. Suplement do t. 2 Dzieła Wszystkie. t. 71. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały, opracowały i opatrzyły wstępem E. Antyborzec i A. Sawicka. Poznań 2001. Ss. XXXIV, 222, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 72/I. Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I

Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I, Dzieła wszystkie t. 72/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2009. Ss. XXIV, 472, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

TOM 72/II KUJAWY. SUPLEMENT DO T.3-4, CZ II

Kujawy. Suplement do t. 3-4, cz II, Dzieła wszystkie t. 72/II. Z rękopisów opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2014. Ss. CI, 370, ilustr.32.

Cena: 40,00 PLN

Tom 73/I, 73/II, 73/III. Krakowskie. Suplement do t. 5-8

Krakowskie. Suplement do t. 5-8 Dzieła wszystkie t. 73/I-III. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa i Agata Skrukwa. Poznań 2005. Ss. CXV, 521 + 542 + 585, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 74. Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15

Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15. W przygotowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17

Lubelskie. Suplement do t. 16-17. Dzieła Wszystkie t. 75. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrali i opracowali B. Linette i A. Skrukwa. Poznań 1998. Ss. XLVIII, 368, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 76. Kieleckie. Suplement do t. 18-19

Kieleckie. Suplement do tomów 18-19. Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, t. 76. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Hanna Pawlak. Poznań 2011. Ss. XXX, 694, ilustr., mapa.

Cena: 40,00 PLN

Tom 77/I, 77/II. Radomskie. Suplement do t. 20 i 21

Radomskie. Suplement do t. 20 i 21 Dzieła Wszystkie, t. 77/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Aleksandra Sawicka. Poznań 2005. Ss. 392, il. 4. Tom 77/II Poznań 2006. Ss. 496, il. 4.

Cena: 40,00 PLN

Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22

Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22. W przygotowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 79. Kaliskie. Suplement do t.23

Tom 79. Kaliskie. Suplement do t.23. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrali i opracowali Iwona Chmielewska i Maciej Prochaska. Poznań 2016. Ss. XXXIII, 279, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 80. Mazowsze. Suplement do t.24-28

Tom 80. Mazowsze. Suplement do t.24-28. W przygotowaniu.

Produkt niedostępny

Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK

Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK. Dzieła wszystkie t. 81. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa, opracowanie muzykologiczne Anna Kustra. Poznań 2008. Ss . LXII i 378, il. 4.

Cena: 40,00 PLN

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK

Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK. Dziela wszystkie t. 82. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykololgiczne Bogusław Linette. Poznań 2004. Ss. LXXXVI + 410, ilustr.

Cena: 40,00 PLN

Tom 83/I,83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK

Tom 83/I, 83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga t. 83/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2011. Ss. C, 440 + 552, ilustr.

Cena: 40,00 PLN