Tom 4. Kujawy cz. II

Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Tom 4 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga część monografii poświęconej Kujawom obejmuje pieśni - m.in. miłosne, rodzinne, pasterskie, szlacheckie, miejskie - oraz tańce wraz z opisem cech muzycznych i choreotechnicznych, przede wszystkim najpopularniejszych tańców: chodzonego, kujawiaka, obertasa. W rozdziale o tańcach znajdują się nadto informacje o sposobie wykonywania muzyki tanecznej przez skrzypków i kapele oraz uwagi o muzyce pasterskiej. Rozdział pt. Przypisy zawiera uzupełnienia do części pierwszej Kujaw: obszerne materiały dotyczące języka (słowniczek wyrazów, omówienie właściwości mowy), opis topograficzny Kujaw, wykaz miejscowości z podziałem na powiaty oraz spis nazwisk i imion z niektórych miejscowości. Materiały prezentowane w tym tomie pochodzą przede wszystkim z własnych badań Kolberga; tylko niewielki ich procent stanowią zapisy J. Blizińskiego, M. Sokołowskiego oraz cytaty z M. Miączyńskiego, J. Niewiarowskiej, W. Sowińskiego, J. Długosza, A. Naruszewicza, R. Berwińskiego i in. Kolberg opublikował pod nr 421 tę samą melodię, którą F. Chopin zamieścił w swojej Fantazji na tematy polskie op. 13. Warto zwrócić uwagę na odmienny niż w pozostałych seriach Kolbergowskich układ tomu: teksty pieśni, z wyj. rozdziału Tańce, są wydzielone i poprzedzają melodie danego podrozdziału. Podobnie jak w cz.I Kujaw dwie barwne ilustracje, przedstawiające stroje od Włocławka oraz Radziejowa i Kruszwicy, wykonane zostały według akwareli W. Gersona.