Tom 6. Krakowskie cz. II

Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.

Tom 6 DWOK dostępny w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga, najobszerniejsza część monografii regionu krakowskiego, na którą składa się opis obrzędów rodzinnych (chrzest, pogrzeb, 4 wesela z pieśniami weselnymi i melodiami instrumentalnymi), dożynek oraz około 900 pieśni i melodii tanecznych z przyśpiewkami (te ostatnie poprzedzone informacjami o krakowiaku). W materiale pieśniowym, stanowiącym trzon książki, wyróżnić można trzy kompleksy: pieśni weselne, pieśni powszechne oraz ponad 160 pieśni dworskich i miejskich.>
W sumie zasób pieśni pochodzi z ponad 90 wsi i miasteczek regionu. Część tekstów i melodii zapisał Kolberg sam w trakcie badań terenowych, część pochodzi z publikacji (m.in. zbioru pieśni Konopki, Krakowiaków W. Gorączkiewicza, kalendarzy, druków ulotnych, śpiewników), wreszcie z archiwaliów po M. Mioduszewskim, wydawcy pieśni kościelnych, i po L. Zejsznerze, zbieraczu folkloru. Do zbioru pieśni w tym tomie weszły także utwory popularne, wywodzące się z operetek i wodewilów, oraz narodowe. Tom opatrzony jest 6 rycinami rekwizytów weselnych i dożynkowych.