Tom 10. W. Ks. Poznańskie cz. II

W. Ks. Poznańskie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.10. Wrocław-Poznań 1963. Ss.II, 388. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1876.

Tom 10 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl


Druga część monografii obejmuje południowo-zachodnią część Wielkopolski. Składają się na nią takie same jak w części pierwszej działy tematyczne: Kraj, Lud, Zwyczaje, Obrzędy, Gry, przy czym w ich obrębie omówiona jest najpierw zachodnia część regionu, potem osobno południowa. W tomie opublikowane są w sumie 163 pieśni i tańce, wśród których przeważa kompleks pieśni weselnych. Bogato reprezentowany jest folklor obrzędowy, ilustruje go 16 opisów wesel oraz informacje o chrzcinach i pogrzebie zebrane z 15 miejscowości. Większość materiału pochodzi z własnych zbiorów Kolberga, zgromadzonych w trakcie badań terenowych w latach 1866-1875, pomnożonych o wiadomości i zapisy dostarczone przez współpracowników. Znaczną także część materiału zaczerpnął - podobnie jak w poprzedniej części monografii - z ankiet Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (m.in. 6 opisów wesel). Całość uzupełniają liczne wypisy z dzieł i artykułów wykorzystywanych już przy opracowaniu części I W.Ks. Poznańskiego.