Tom 11. W. Ks. Poznańskie cz. III

W.Ks. Poznańskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t.11. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 148, 1 tablica. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1877.

Tom 11 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Trzecia część monografii regionalnej, poświęcona północnej części byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, obejmującej wielkopolski podregion Pałuk, zachodni skrawek Kujaw w okolicach Inowrocławia oraz Krajny wnbsp;rejonie Wyrzyska, wreszcie położony na północnym zachodzie obszar zamieszkany przez grupę etnograficzną Mazurów Wieleńskich. Tom zawiera topograficzno-historyczną charakterystykę kraju wnbsp;obrębie dziewięciu ówczesnych powiatów, zamieszkałej na ich obszarze ludności, jej ubiorów, pożywienia, mieszkań, zajęć, zwyczajów, obrzędów, gier. Na uwagę zasługuje najbardziej rozbudowany dział obrzędów, gdzie znalazło się 11 opisów wesel znbsp;towarzyszącymi im 85 pieśniami. Materiały wchodzące wnbsp;skład książki pochodzą - podobnie jak wnbsp;części I i II monografii - znbsp;trzech źródeł: wnbsp;przeważającej mierze znbsp;własnych zapisów Kolberga wspartych doniesieniami i informacjami współpracowników, częściowo znbsp;ankiet Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także z literatury. Dołączona do tomu ilustracja przedstawia ubiory chłopskie według rysunku B. Hoffa.