Tom 12. W. Ks. Poznańskie cz. IV

W.Ks. Poznańskie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t.12, Wrocław-Poznań 1963. Ss.VIII, 334. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1879.

Tom 12 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Czwarta część monografii regionalnej zawiera wyłącznie wielkopolskie pieśni ludowe, ułożone przez Kolberga w 16 działach tematycznych. Większość z 617 pieśni posiada melodie, stanowiące cenną dokumentację wielkopolskiego folkloru muzycznego. Część materiału pochodzi z własnych zapisów Kolberga, niektóre pieśni nadesłane zostały przez jego korespondentów, część zaś zaczerpnął ze źródeł drukowanych, głównie z liczącej 130 pieśni publikacji J. Lipińskiego, z której wybrał 83 pozycje. Kilka z tych pieśni opublikował z melodiami podanymi przez Lipińskiego, pozostałe mają odmienne melodie i lokalizację, zapewne udokumentowane przez samego Kolberga w trakcie badań terenowych. Pieśni zebrane w książce otrzymały charakterystyczną dla metody Kolberga oprawę komentarzową w postaci odsyłaczy filiacyjnych. Czasami kierują one do źródła (Lipiński, ,,Przyjaciel Ludu''), najczęściej wskazują na teksty i melodie wariantowe, niekiedy zaś tylko na drobne i przypadkowe zbieżności lub podobieństwa sytuacji i motywów.