Tom 13. W. Ks. Poznańskie cz. V

W.Ks. Poznańskie, cz. V. Dzieła wszystkie, t.13. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XVI, 210. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1880.

Tom 13 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Piąta część monografii Wielkopolski, dopełniająca tom poprzedni, stanowi zbiór 132 pieśni ,,z miast i dworów szlacheckich'' oraz 296 tańców i przyśpiewek tanecznych. Pieśni te zostały prawdopodobnie w części podyktowane lub udostępnione Kolbergowi przez gospodarzy, domowników, nauczycieli muzyki z dworów i miast, gdzie zatrzymywał się i gościł w czasie swoich podróży terenowych, i z którymi utrzymywał niejednokrotnie korespondencyjny kontakt. W części pochodzą one także ze śpiewników, sztambuchów, zbiorków poczytnych wówczas poetów, jak np. J. Wojkowska, A. Górecki, E. Wasilewski, a nawet ze specjalnych publikacji dla ludu. Utwory te przeważnie za pośrednictwem służby i oficjalistów dworskich przedostawały się do repertuaru ludowego. Niektóre z nich Kolberg sam opatrzył nazwiskiem autora, a także odsyłaczami do zbiorów, gdzie odnalazł ich warianty. Odsyłacze takie posiada również część tańców i przyśpiewek ułożonych w tomie według metrum.