Tom 16. Lubelskie, cz. I

Lubelskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 16. Wrocław - Poznań 1962. Ss. IV, 330, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Tom 16 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Część pierwsza monografii etnograficznej obszaru ograniczonego rzekami Wisłą i Wieprzem. Zawiera następujące rozdziały: Kraj, Lud, Zwyczaje, Obrzędy i Pieśni, to jest informacje geograficzno-historyczne o regionie, dane z zakresu kultury materialnej (opisy strojów z barwną ilustracją strojów ludowych spod Lublina według fotografii nieznanego autora, chat, narzędzi pracy itp.), opisy zwyczajów dorocznych oraz obrzędów rodzinnych (w tym 18 wesel), wreszcie pieśni. Razem z tekstami i melodiami należącymi do poszczególnych obrzędów tom ten zawiera 512 pieśni i tańców. W przypisach zamieścił Kolberg specjalny aneks dotyczący stosunków wyznaniowych na tym obszarze. Materiały terenowe Kolberga pochodzą z badań prowadzonych w latach 1848-1866. Przy opracowywaniu monografii Lubelskiego korzystał on też z informacji swych korespondentów oraz z literatury, zwłaszcza w części dotyczącej historii i geografii regionu.