Tom 20. Radomskie, cz. I

Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VIII, 312. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Tom 20 DWOK dostępny w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Część pierwsza monografii etnograficznej obszaru położonego między rzekami Pilicą i Wisłą, a ograniczonego od południa zasięgiem monografii Kieleckiego. Książka zawiera cztery rozdziały: KrajLudZwyczaje i Obrzędy oraz w przypisach znaczną ilość podań i legend dotyczących różnych okolic i miejscowości tego regionu. W tomie tym udało się Kolbergowi zgromadzić nieco więcej niż w innych monografiach materiałów folklorystycznych związanych z Sobótkami, a spora liczba podań dotyczy żywych w tych okolicach tradycji kultu pogańskiego, wspomnień napadów tatarskich w okresie średniowiecza i działalności arian. Materiał opisowy do rozdziałów KrajLud,Zwyczaje i do przypisów zaczerpnął Kolberg w dużej mierze z etnograficznych, historycznych i krajoznawczych opracowań innych autorów, natomiast większość opisów wesel z 14 wsi i prawie wszystkie pieśni (w sumie 364, w tym 259 weselnych) pochodzą z jego własnych zapisów. Badania terenowe przeprowadził Kolberg w tym regionie w latach 1846, 1847, 1854 i 1859. Zauważyć też trzeba, że w tym właśnie regionie, na zachód od Radomia leży Przysucha, miejscowość, w której Kolberg się urodził.