Tom 29. Pokucie, cz. I

Pokucie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 29. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XIV, 360, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Tom 29 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwszy tom monografii Pokucia, tj. okolic Kołomyi i Stanisławowa, części dawnej Rusi Halickiej. Zawiera on rozdziały Kraj, Lud, Zwyczaje i Obrzędy. We wstępie przedstawił Kolberg zwięzły zarys dotychczasowych badań etnograficznych na Rusi Halickiej. Inaczej niż zwykle, bo już w rozdziale Lud, zamieścił informacje o języku. Pozostałe rozdziały zbudowane są zgodnie z typowym układem monografii Kolbergowskiej: w Zwyczajach znajdujemy ich przegląd od adwentu do pominek oraz dożynki, w obrzędach opisy chrzcin, pogrzebu i dziewięć opisów wesel. W przypisach na końcu tomu zamieścił wypisy z literatury. Większą część materiałów wydanych w tym tomie zebrał Kolberg w trakcie badań terenowych w latach 1867-1880, zwłaszcza w czasie przygotowań do wystawy etnograficznej zorganizowanej w 1880 r. w Kołomyi i podczas kilkakrotnych pobytów w Czortowcu, wsi należącej do zaprzyjaźnionego z nim W. Przybysławskiego. Tom ilustrowany jest 15 rycinami ubiorów, sprzętów i zabudowań według rysunków T. Rybkowskiego.