Tom 30. Pokucie, cz. II

Pokucie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 30. Wrocław-Poznań 1963. Ss.X, 300. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Tom 30 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga część monografii Pokucia poświęcona jest wyłącznie pieśniom, które Kolberg we wstępie krótko scharakteryzował. Tom zawiera 512 pieśni usystematyzowanych w siedemnastu rozdziałach, zależnie od treści i funkcji. Są to m.in. dumy historyczne, pieśni zalotne i miłosne, sieroce, wojskowe, żniwne, nabożne i dziadowskie. Większość znajdujących się tu utworów pochodzi z własnych zapisów Kolberga, a z wydań swoich poprzedników wykorzystał głównie teksty opublikowane w ,,Ctieniach'' w latach 1863-1864.