Tom 31. Pokucie, cz. III

Pokucie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 31. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 344, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Tom 31 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Trzecia część monografii Pokucia jest poświęcona trzem działom folkloru: tańcom, wierzeniom i przysłowiom. Na rozdział Tańce składają się szczegółowe opisy kołomyjki, wertaka, czobana i serpena, ogólne uwagi o kilku innych tańcach, charakterystyka muzyki tanecznej oraz 102 melodie z ponad 600 przyśpiewkami. Rozdział Świat nadzmysłowy zawiera opowieści wierzeniowe, zapisy dotyczące demonów i duchów, czarów i zamawiań oraz przesądów i wróżb. Zbiór Przysłów (zapisanych głównie w okolicy Kołomyi) liczy w tym tomie 661 pozycji. Materiały te pochodzą prawie wyłącznie z badań terenowych Kolberga, natomiast w przypisach na końcu podał jako uzupełnienia wypisy z literatury.