Tom 32. Pokucie, cz. IV

Pokucie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 32. Wrocław-Poznań 1962. Ss.XII, 328. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Tom 32 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Czwarta i ostatnia część monografii Pokucia zawiera prozę ludową i zagadki. Na tom ten składa się 77 tekstów ułożonych przez Kolberga w następujących działach: Kazki cudowne, Kazki o złych duchach, siłaczach i strachach, Legendy, kazki moralne itp., Kazki przygodne i dykteryjki, Bajki, Kazki huculskie oraz 205 zagadek. Teksty te zapisane zostały przez Kolberga i jego współpracowników w kilkunastu miejscowościach regionu. We wstępie zamieścił Kolberg m.in. nazwiska informatorów i narratorów z Ispasa, Horodnicy, Czortowca i Jasienowa Polnego oraz przyjęte przez siebie zasady transkrypcji tekstów. W przypisach na końcu znajduje się niewielka ilość wypisów z publikacji dotyczących folkloru Pokucia.