Tom 34. Chełmskie, cz. II

Chełmskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 34. Z materiałów pośmiertnych wydał I. Kopernicki, Wrocław-Poznań 1964. Ss.X, 268, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Tom 34 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga część monografii Chełmskiego, wydana po śmierci Kolberga przez Izydora Kopernickiego, przyjaciela i wykonawcę testamentu autora Ludu. Zawiera pieśni powszechne, przysłowia, zagadki, bajki oraz opis wierzeń i przesądów. Są to materiały w największej części spisane przez Marię Hemplównę, lecz uporządkowane przez Kolberga. Kopernicki przygotował je do druku, ostatecznie zredagował, usystematyzował i zaopatrzył w przypisy. Dołączył też do tomu Materiały dodatkowe, nie przeznaczone przez Kolberga do druku, a zawierające oryginalne gadki i dialogi chłopskie, przekleństwa, przezwiska oraz słowniczek, zapisane również przez M. Hemplównę gwarą uchwyconą w codziennych sytuacjach życiowych. Stanowią one próbki potocznego języka ludu chełmskiego. W przypisach zamieszczonych na końcu książki znajdują się fragmenty prac L. Kunickiego, K.W. Wójcickiego, a także dzieła P.P. Czubińskiego dotyczące wyobrażeń o świecie i zjawiskach przyrody. Tom zawiera ilustrację ubiorów ludowych.