Tom 37-38. Miscellanea, cz. I-II

Miscellanea, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 37-38. W przygotowaniu do druku.

Na treść obydwu tych tomów złożą się materiały etnograficzne i folklorystyczne oraz opracowania o różnym charakterze i różnej, po części nie ustalonej proweniencji regionalnej. Znajdą się tu trzy typy źródeł. Pierwszy stanowią zapisy dotyczące grup etnicznych i narodów, dla których nie zaplanował Kolberg osobnego tytułu i nie zgromadził dostatecznej ilości materiałów, aby można było wydać osobny tom im poświęcony. Drugi tworzą teksty dotyczące ogólnych problemów kultury ludowej, więc wykraczające poza ramy konkretnych monografii regionalnych i problemowych. Trzeci wreszcie to zapisy pochodzące z całej Polski, ale z różnych powodów, przede wszystkim w wyniku burzliwych dziejów spuścizny rękopiśmiennej Kolberga, nie posiadające ustalonej lokalizacji geograficznej. Mimo tego podstawowego braku w dokumentacji pieśni i melodie, które głównie się tu znajdą, nie są pozbawione wartości naukowej i mogą być przydatne dla folklorystyki i etnomuzykologii.