Tom 44. Góry i Podgórze, cz. I

Góry i Podgórze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 44. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XL, 436, ilustr.

Tom 44 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Pierwsza część monografii etnograficznej silnie zróżnicowanego obszaru, obejmującego Tatry i Podhale, Pieniny, Spisz, Liptów, Orawę, Gorce, Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, okolice Suchej, Makowa, Jordanowa oraz część Pogórza Śląskiego, Wielickiego i Ciężkowickiego. Składają się na nią fragmentaryczne dane o kraju i ludności, opis zwyczajów dorocznych, najbardziej rozbudowany dział poświęcony obrzędom rodzinnym oraz 934 pieśni powszechne (miłosne i rodzinne). Materiał ten pochodzi z trzech źródeł: własnej penetracji terenowej Kolberga, zwłaszcza w czasie dwu najowocniejszych podróży w latach 1857 i 1863 (z którymi wiązać należy m.in. obszerny opis wesela od Krościenka i Szczawnicy, zapisy terenowe, zwłaszcza pieśni i melodii ze Szczawnicy, Zakopanego i ich okolic), z rękopisów obcych uzyskanych od współpracowników lub innymi drogami (zapisy Z. Urbanowskiej, J. Riedmüllera, B. Gustawicza oraz anonimowych lub znanych jedynie z nazwiska zbieraczy), wreszcie z bogatej dla tego regionu literatury krajoznawczej, folklorystycznej i etnograficznej (wypisy, cytaty, noty z prac W. Anczyca, R. Berwińskiego, Ł. Gołębiowskiego, S. Goszczyńskiego, J. Łepkowskiego, W. Maciejowskiego, K. Milewskiego, S. Morawskiego, Ż. Paulego, L. Siemieńskiego, Wacława z Oleska, K.W. Wójcickiego, R. Zawilińskiego, L. Zejsznera, L. Zielińskiego i in.). Kolberg czerpał z niej w tym tomie szczególnie obszernie, zwłaszcza przy opisie etnograficznym.