Tom 45. Góry i Podgórze, cz. II

Góry i Podgórze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 45. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss.654, ilustr.

Tom 45 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl 

Druga część monografii regionalnej obejmuje głównie folklor, a także materiał dotyczący kultury umysłowej. Zawiera 990 pieśni (nr 935-1923), w tym część samych tylko tekstów bez melodii, 306 tańców i melodii bez tekstu, wcieloną przez Kolberga do jego zbioru rozprawę J. Kleczyńskiego o melodiach zakopiańskich i podhalańskich, ilustrowaną 85 zapisami muzycznymi, charakterystykę wierzeń, 32 opowieści ludowe, parę zagadek, opis trzech gier i rozdział o języku (słowniczek gwarowy, zestaw onomastyczny, nazwiska chłopskie). Z własnych badań Kolberga pochodzi głównie dokumentacja folkloru muzycznego i języka. Opis wierzeń i gier oraz proza ludowa i część tekstów pieśni bez melodii zaczerpnięta została przeważnie z literatury, tj. prac S. Goszczyńskiego, S. Ulanowskiej, K. Łapczyńskiego, R.Zawilińskiego, K.W. Wójcickiego, J. Łepkowskiego, R. Berwińskiego lub z rękopisów obcych, zachowanych w zbiorach Kolberga (np. B. Gustawicza).