Tom 46. Kaliskie i Sieradzkie

Kaliskie i Sieradzkie. Dzieła wszystkie, t. 46. Z rękopisów opracowali J. Lisakowski i W. Sobisiak. Red. D. Pawlak i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1967. Ss.XIX, 588, ilustr.

Tom 46 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom zawiera zbiór materiałów etnograficznych i folklorystycznych przygotowanych przez Kolberga jako druga część Kaliskiego (zob. część pierwsz Dzieła wszystkie, t.23). Prace redakcyjne nad tą częścią Kolberg zdążył zaledwie rozpocząć. Ostatecznie materiały te wydano pod poszerzonym tytułem, który pełniej określa obszar omawiany w obu częściach. Tom zawiera pieśni, tańce, wierzenia, bajki i dane językowe. Teksty pieśni i melodie (razem 848) zanotował Kolberg w większości w terenie w latach 1843, 1853, 1860 i 1863. Część materiałów opisowych dotyczących wierzeń i kilka bajek otrzymał od korespondentów bądź zaczerpnął z literatury. Wykorzystał m.in. materiałowe prace J. Szaniawskiego (1851 r.) i J. Grajnerta (1880 r.), które posłużyły też do uzupełnienia własnych zbiorów przy opracowaniu części IKaliskiego. Opracowana przez wydawców bibliografia obejmuje obydwie części monografii.