Tom 52. Białoruś-Polesie

Białoruś-Polesie. Dzieła wszystkie, t. 52. Z rękopisów opracowali S. Kasperczak i A. Pawlak. Wstęp M. Olechnowicz. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1968. Ss.XLIV, 572, ilustr.

Tom 52 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Monografia etnograficzna Białorusi szerzej uwzględniająca Polesie (także Polesie wołyńskie) i Grodzieńszczyznę. Jak w większości monografii Kolberga, tak i w tym tomie najobficiej zaprezentowane są zwyczaje doroczne i obrzędy weselne z towarzyszącymi im pieśniami (w tych rozdziałach zamieścił Kolberg 489 pieśni na ogólną liczbę 682 tekstów i melodii w tomie). Z własnych badań Kolberga pochodzi część bajek i pieśni, trzy opisy wesel, nieco drobnych notatek z innych dziedzin i wszystkie zapisy melodii. Materiały te uzupełnione są systematycznie gromadzonymi przez Kolberga wypisami z literatury dotyczącej kultury ludowej Białorusi. W ten sposób tom Białoruś-Polesie umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z artykułami na temat tego regionu, publikowanymi w trudno dziś dostępnych czasopismach XIX-wiecznych i z pracami, które zachowały się w nielicznych egzemplarzach bibliotecznych (np. zbiór pieśni R. Zienkiewicza, artykuły z ,,Tygodnika Wileńskiego'' 1819 r., rozprawa P. Bobrowskiego w przekładzie Kolberga i in.). Wstęp M. Olechnowicza podaje zwięzły zarys historii polskich badań etnograficznych na Białorusi w XIX w.