Tom 53. Litwa

Litwa. Dzieła wszystkie, t. 53. Z rękopisów opracowali Cz. Kudzinowski i D. Pawlak. Wstęp W. Armon. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1966. Ss.XXVI, 564, ilustr.

Tom 53 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom poświęcony Litwie zawiera dane o kraju (opisy kilkudziesięciu miejscowości), o ludności, jej wyznaniach, stosunkach społecznych, ubiorze, pożywieniu, zabudowaniach, zajęciach, zwyczajach, obrzędach i wierzeniach, nadto podania, legendy, krótkie informacje o języku wraz ze słowniczkiem oraz 279 pieśni z 205 melodiami. Na tom złożyły się materiały w niewielkim stopniu pochodzące z własnych badań Kolberga, który folklor litewski spisywał w Augustowskiem w 1860 r. W głównej mierze źródłem były rękopisy, publikacje i informacje innych zbieraczy i badaczy litewskiej kultury ludowej, wśród nich M. Akielewicza, S. Dowkonta, H. Giegużyńskiego, J. Jaroszewicza (z którego rękopisu 119 melodii zredagowanych przez Kolberga zostało włączonych do tomu), M. Kamińskiego, A. Osipowicza i in. Tłumaczenia pieśni litewskich na język polski dokonali m.in. K. Niezabitowski, Fr. Zatorski, M. Akielewicz. Całość materiałów zgromadzonych przez Kolberga dopełnia sporządzona przez niego obszerna bibliografia, opatrzona licznymi przypisami, i spis miejscowości z powiatów kalwaryjskiego, mariampolskiego i sejneńskiego.