Tom 55. Ruś Karpacka, cz. II

Ruś Karpacka, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 55. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko, Wrocław-Poznań 1971. Ss.568, ilustr.

Tom 55 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Druga część monografii Huculszczyzny, Bukowiny i Rusi Węgierskiej zawiera rozdziały: Pieśni powszechneTańce,WierzeniaOpowiadaniaPrzysłowiaZagadkiPrzekleństwa iJęzyk. Pieśni (1183 teksty) pochodzą z własnych badań oraz z publikacji Wacława z Oleska, Ż. Paulego, J.D. Wahilewicza i J. Hołowackiego. Stosunkowo mała liczba melodii (tylko 62 w obu częściach) jest do pewnego stopnia odbiciem prawidłowości charakterystycznej dla folkloru muzycznego tego terenu, a także faktu, że większość melodii zapisanych w terenie opublikował już Kolberg w tomach Pokucia. To ostatnie jest też przyczyną, że ubogi jest rozdział poświęcony prozie ludowej. Razem z tomamiPokucia obie części Rusi Karpackiej przynoszą interesujący obraz kultury regionu o specyficznym typie gospodarki i dużym wówczas nasyceniu elementami tradycyjnymi.