Tom 57. Ruś Czerwona, cz. II

Ruś Czerwona, cz. II, z.1-2. Dzieła wszystkie, t. 57/1-57/2. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Red. M. Tarko. T.57/1 Wrocław-Poznań 1978, t.57/2 Wrocław-Poznań 1979. Ss.1436, ilustr.

Tom 57/1 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz w portalu polona.pl

Tom 57/2 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej polona.pl

Drugą część monografii podzielono ze względu na dużą objętość na dwa osobno oprawione woluminy (zeszyty), zachowując ciągłość numeracji stron i pieśni. Tom zawiera w z.1 pieśni powszechne: zalotne i miłosne, o małżeństwie i rodzinie oraz ballady, w z.2 pozostałe działy pieśni ludowych, pieśni szlacheckie i mieszczańskie, tańce, wierzenia, opowieści, gry i zabawy, przysłowia oraz informacje o języku. W tomie tym znajduje się w sumie 2125 pieśni. Melodii zapisał Kolberg ponad 1100 i jest to największy, a zarazem reprezentatywny zbiór muzyki ludowej z tego terenu. Stosunkowo szczupłe są natomiast rozdziały dotyczące wierzeń i prozy ludowej.