Tom 59/I. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce.

Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce. Dzieła wszystkie, t. 59 cz. I. Z rękopisów opracowali B. Linette i A. Skrukwa, konsultacje językowe F. Michałk. Wrocław-Poznań 1985. Ss. LII, 347, ilustr.

Tom 59/I DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej na portalu polona.pl

Tom łużycki Materiałów do etnografii Słowian składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczone są dokonane przez Kolberga przekłady na język polski i wypisy z wydanej w latach 1841-1843 pracy L. Haupta i J.E. Smolerja Pjesnicki hornych a delnych Łuziskich Serbow. Kolberg przełożył obszerny opis obrzędów weselnych wraz z towarzyszącymi im pieśniami (których teksty pozostały w brzmieniu oryginalnym) oraz fragmenty innych rozdziałów dotyczących zwyczajów i obrzędów. W drugiej części znajdują się materiały łużyckie pochodzące z archiwum Andrzeja Kucharskiego, slawisty, który w latach 1826-1827 prowadził badania nad historią, literaturą i językiem Łużyczan. Z jego spuścizny rękopiśmiennej, uznanej dotąd za zaginioną, w zbiorach Kolberga zachowały się 253 pieśni łużyckie (w tym część z melodiami) i notatki dotyczące języka. Pieśni i próbki żywej mowy, zapisane w terenie przez Kucharskiego, pochodzą przede wszystkim z Dolnych Łużyc. Część trzecia zawiera nieliczne własne notatki słownikowe i bibliograficzne Kolberga. Wstępy trojga wydawców zajmują się m.in. ustaleniem autorstwa tych źródeł, odtworzeniem chronologii ich powstania, a w odniesieniu do rękopisów z archiwum Kucharskiego także językową stroną zapisów.