Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876). Dzieła wszystkie, t. 64. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965. Ss.XL, 696, ilustr. tablica genealogiczna.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Pierwsza część trzytomowego zbioru listów pisanych przez Kolberga, jak również do niego adresowanych obejmuje 467 pozycji z lat 1837-1876 ułożonych chronologicznie. Książka zawiera korespondencję z towarzystwami i instytucjami polskimi i zagranicznymi, współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi Kolberga, wydawcami i odbiorcami tomów jego Ludu i Obrazów etnograficznych. Przynosi informacje o rozległych kontaktach Kolberga, o tworzeniu, ewolucji i krystalizowaniu się jego programu badawczego, o warsztacie naukowym, organizacji pracy, podróżach, metodach współpracy z korespondentami terenowymi, problemach wydawniczych, rozprowadzaniu i recepcji jego publikacji. Dostarcza tym samym cennego materiału do biografii Kolberga, ukazując jego osobę i działalność na tle epoki i w skomplikowanym kontekście społeczno-kulturowym XIX wieku. Listy poświęcone sprawom prywatnym rzucają światło na stosunki rodzinne i wprowadzają w krąg wieloletnich przyjaźni autora Ludu. Prezentują jego współpracowników, sympatyków i entuzjastów, niejednokrotnie też nie ujawnionych na kartach dzieła współtwórców jego monografii regionalnych. Tom zawiera też kronikę życia Kolberga, orientującą w najważniejszych faktach biograficznych, chronologiczny wykaz zawartych w książce listów oraz 16 ilustracji przedstawiających portrety Kolberga i jego rodziny, a także fotokopie wybranych listów.