Tom 69. Kompozycje fortepianowe

Kompozycje fortepianowe. Dzieła wszystkie, t. 69. Z druków i rękopisów opracowała Danuta Idaszak. Red. Danuta Pawlak. Poznań 1995. Ss. XXX, 732, ilustr.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Tom 69 wraz z poprzednim obejmuje całość zachowanej do dziś twórczości kompozytorskiej Kolberga. Zamieszczone są tutaj 104 pełne utwory oraz 18 kompozycji nie dokończonych, prezentowanych w postaci faksymiliów. Nie są to wszystkie utwory, które wyszły spod pióra Kolberga, kilkanaście z nich znanych jest tylko z tytułów, wymienionych w anonsach wydawniczych i recenzjach, które ukazały się w XIX-wiecznych czasopismach. Nie udało się jednak ich odnaleźć mimo poszukiwań na terenie Polski i za granicą. Twórczość fortepianową reprezentują przede wszystkim tańce, a wśród nich 42 kujawiaki i 26 mazurów, kilka polonezów, polek, walców i in., ale także formy nietaneczne, takie jak: etiudy, fantazja, marsze, sonata, wariacje. W tańcach Kolberg nawiązywał do muzyki ludowej, nie cytując jej, lecz uwzględniając właściwości jej stylu. We wstępach i zakończeniach niektórych etiud dopatrzyć się można wzorów chopinowskich i lisztowskich. Z zamieszczonych w tomie kompozycji 82 były już publikowane w latach 1836-89 jako samoistne druki lub na łamach czasopism, pozostałe 22 wydawane są po raz pierwszy. Dopełnieniem edycji są 3 recenzje niektórych utworów Kolberga pióra J. Sikorskiego i krótkie informacje o wydaniach, przedrukowane z ,,Biblioteki Warszawskiej' z lat 1846-1848, 56 i ,,Ruchu Muzycznego' z r. 1861.