Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17

Lubelskie. Suplement do t. 16-17. Dzieła Wszystkie t. 75. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrali i opracowali B. Linette i A. Skrukwa. Poznań 1998. Ss. XLVIII, 368, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Tom 75 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom ten jest dopełnieniem monografii regionalnej wydanej przez Kolberga w dwu tomach w latach 1883 i 1884. W części suplementowej zawiera materiały pominięte wówczas w druku, a zachowane w rękopisach, są to gównie pieśni i melodie taneczne (razem ponad 300 zapisów nutowych), a także bajki, przysłowia i zagadki. Do uzupełniających materiałów należy także bogaty zespół rycin. Składają się nań rysunki autorstwa Kolberga, W. Ciesielskiego i kilku nieznanych dziś osób, oraz fotografie, w tym także oryginały fotografii, które były podstawą litografii wydanych przez Kolberga w Lubelskiem.

W części komentarzowej znajdują się przypisy źródłowe do tekstów i melodii wydanych przez Kolberga w cz. I i II Lubelskiego, opracowane na podstawie zachowanych rękopisów terenowych, korespondencji itp. oraz publikacji, z których Kolberg korzystał. Indeksy obejmują całość kolbergowskich materiałów z Lubelskiego.