Tom 86. Indeksy

Indeksy. Dzieła wszystkie, t. 86 i następne. W opracowaniu.

Tomy indeksowe spełniają rolę przewodnika po całości edycji, stając się podstawowym narzędziem informacyjnym, ułatwiającym czytelnikowi dotarcie do poszukiwanych zagadnień.

Planowany system indeksów Dzieł wszystkich O. Kolberga:

 • Indeks rzeczowy pełnić będzie centralną funkcję w systemie indeksów, informując czytelnika o miejscu występowania poszukiwanego hasła bądź odsyłając go do indeksów specjalistycznych. Indeks ten będzie zestawem alfabetycznie ułożonych haseł głównych z systemem kategorii i podhaseł uporządkowanych logicznie. Pojęcia ważne kulturowo, stanowiące istotne wartości informacyjne, np. odzież, pożywienie, budownictwo, rośliny, zwierzęta, religia, demonologia, wiedza, magia, wierzenia itd., indeksowane będą głębiej i wyróżnione w indeksie. Indeks rzeczowy obejmie całość edycji, to znaczy teksty etnograficzne i teksty folkloru z graficznym rozróżnieniem typu tekstu. Spośród wielu możliwych metod indeksowania wybrano metodę indeksowania współrzędnego, opartego na tzw. językach deskryptorowych, umożliwiających zastosowanie komputera.
 • Indeks nazw osobowych uwzględniający kilkanaście kategorii nazw, np.: nazwy postaci biblijnych, mitologicznych, historycznych, literackich, imiona, nazwiska, przezwiska, pseudonimy, postacie grupowe itd.
 • Indeksy i katalogi tekstów folklorystycznych:
  indeks incipitów pieśni
  indeks tematów pieśni
  indeks przysłów
  katalog bajek i opowieści wierzeniowych, mający konstrukcję krzyżową, tzn. wychodzący od numerów poszczególnych typów bajek (według międzynarodowej systematyki) i gromadzący wątki z całości edycji oraz wychodzący od materiału drukowanego z podaniem dla każdej pozycji właściwego numeru typu
  katalog widowisk
  katalog zagadek
  katalog oracji i przemów
 • Indeksy i katalogi muzyczne

Specyficzny typ źródeł - ich wielotematyczność, charakter i rozmiar wymaga opracowania specjalnego systemu powiązanych ze sobą indeksów. Zastosowanie komputerowych metod magazynowania i przetwarzania informacji umożliwi szczegółowy wybór słownictwa i zbudowanie specyficznego typu słownika, tzw. tezaurusa DWOK, który będzie materiałem warsztatowym, udostępnianym zainteresowanym w siedzibie Instytutu, stanowiąc jednocześnie niezbędny etap prac w tworzeniu przeznaczonych do druku tomów indeksowych.