Rok Kolberga 2014

Dnia 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.


W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: "Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Sląska, Słowian Południowych, Lużyczan, Czechów i Słowaków".

Rok Kolberga 2014 - oficjalna strona internetowa


Szczegółowe informacje na temat Roku Kolberga 2014: <a href="http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/rok-kolberga-2014" target="_blank">http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/rok-kolberga-2014</a>

Pieśni, muzyka, tańce, zabawy i gusła. Ruszają obchody Roku Kolberga


21 lutego, Przysucha - Dom Kultury 22 lutego, Warszawa - Muzeum Fryderyka Chopina 24 lutego, Warszawa - Filharmonia Narodowa

Partnerzy


imit.org.pl, mkidn.gov.pl, oskarkolberg.pl, muzeum-radom.pl, muzeum-radom.pl/przysucha, muzykatradycyjna.pl, polmic.pl, zkp.org.pl, polskieradio.pl, nifc.pl, ninateka.pl, ispan.p l,ptl.info.pl, zgstl.pl, kulturaludowa.pl, kulturaludowa.pl, muzykaodnaleziona.pl,muzykaodnaleziona.pl, unesco.pl, trojca.waw.pl