Radomskie

Choć rodzina Kolbergów związana była z Warszawą, to właśnie w Radomskiem, w Przysusze, 22 lutego 1814 roku urodził się Henryk Oskar Kolberg. Związki rodzinne spowodowały zapewne, że tereny te odwiedzał później wielokrotnie podczas swoich badań prowadzonych tu w latach 40-tych i 50-tych.
Gościł między innymi w Orońsku u Amelii Pruszakowej i w Kozienicach u rodziny Rychterów.

Sandomierskie i Radomskie to dla Kolberga dawna Ziemia Sandomierska, dlatego pomimo wydania oddzielnej monografii regionu sandomierskiego, opisał te tereny ponownie w swoim Radomskiem.

O mieszkańcach tych ziem pisał:
„Wszelkie znamiona materialnego bytu i umysłowego życia sandomierskiego ludu treścią swą nader bogate przedstawiają pole dla badacza dawnych wyobrażeń i urządzeń społecznych tej dzielnicy Polski. Tyczy się to zarówno pewnych zwyczajów obrzędowych, dłużej tu, niż gdzieindziej przechowywanych, jak i licznych tradycyj niewątpliwie z odległej odziedziczonych przeszłości”.

Materiały z regionu radomskiego znalazły się w dwutomowej monografii wydanej w latach 1887–1888 (DWOK T. 20–21). Jej uzupełnieniem jest Radomskie. Suplement, 2005-2006 (DWOK, T. 77/I i 77/II).

Baszowice


Strona w przygotowaniu.

Gołębiów


Strona w przygotowaniu.

Jedlińsk


Strona w przygotowaniu.

Kozienice


W Kozienicach Kolberg przebywał w 1850 roku u znanej tylko z nazwiska rodziny Rychterów. Odwiedził tę miejscowość jeszcze w latach 1855, 1856 i 1859. Z tej ostatniej podróży zachowała się notatka Kolberga, z której wynika, że właśnie w Kozienicach 3 lipca 1859 roku autor „Ludu” wydał na piwo 10 kopiejek.

Orońsko


Orońsko to wieś nad rzeką Oronką, w czasach Kolberga w powiecie radomskim, obecnie należy do powiatu szydłowieckiego. Kolberg przybył tu w lipcu 1859 roku, choć najprawdopodobniej nie była to jego pierwsza wizyta w tej miejscowości.

Przysucha


To tutaj urodził się przyszły folklorysta i etnograf, Oskar Kolberg. Kolbergowie spędzili tu zaledwie kilka lat, ale obfitowały one w niezwykle ważne wydarzenia w ich życiu.

Radom


Strona w przygotowaniu.