Krakowskie

W Krakowskiem bywał Kolberg już od lat czterdziestych XIX wieku. Dzięki ożywionym kontaktom z rodziną Konopków, a później z prężnie działającym tu środowiskiem kulturalnym i naukowym, zwłaszcza z krakowską Akademią Umiejętności, mógł zapoznać się z historią i bogatą tradycją tych ziem.

Mając na uwadze znaczenie Krakowa jako wielowiekowej stolicy państwa polskiego mógł Kolberg czerpać z zachowanych tu zwyczajów, wierzeń, ludowej muzyki i literatury inspiracje dla wzbogacania swoich monografii.

Monografia obejmuje swym zasięgiem okolice Krakowa po obu brzegach Wisły, od Przemszy na zachodzie po Proszowice i Puszczę Niepołomicką na wschodzie. Jest to jeden z najlepiej zbadanych i opisanych regionów. Zgromadzone materiały zostały opublikowane w czterotomowej monografii Krakowskie wydanej w latach 1871–1875, zob. DWOK T. 5–8; ich uzupełnieniem jest tom suplementowy, zob. DWOK T. 73/I–III.

Kraków


Oskar Kolberg zamieszkiwał na stałe w Warszawie od czasów dzieciństwa, jednak z końcem lat 60-dziesiątych, ze względu na swoją niepewną sytuację materialną oraz bardzo trudne warunki polityczne panujące w Królestwie Kongresowym po powstaniu styczniowym, zdecydował o zmianie swojego stałego miejsca pobytu.

Krzeszowice


Strona w przygotowaniu.

Modlnica


Po opuszczeniu Warszawy w 1870 roku, Kolberg za namową Józefa Konopki (...) zamieszkał najpierw na krótko w Mogilanach, a później, już na stałe w Modlnicy, która była własnością rodzeństwa Józefa, Juliana i Antoniny.

Mogilany


Po opuszczeniu Warszawy w 1870 roku, Kolberg za namową Józefa Konopki (...') zamieszkał najpierw na krótko w Mogilanach, a później, już na stałe w Modlnicy.

Ojców


Strona w przygotowaniu.

Olkusz


Strona w przygotowaniu.