Tarnowskie-Rzeszowskie

Jest raczej pewne, że w trakcie badań w Sanockiem Kolberg zbierał też materiały z terenów Tarnowskiego i Rzeszowskiego, brak jednak dokumentów potwierdzających pobyt Kolberga na tych terenach.

Jest możliwe, że zatrzymał się na krótki czas w którejś z miejscowości podczas podróży koleją krakowsko-lwowską. Najbardziej prawdopodobny jest pobyt Kolberga w Zaleszanach, którego właścicielem był Ksawery Konopka, kuzyn Józefa Konopki.

Materiały do regionu o opublikowano w ramach edycji Dzieł wszystkich, zob. Tarnowskie-Rzeszowskie (DWOK T. 48).

 

Zobacz rzeszowski strój ludowy w portalu strojeludowe.net

Rzeszów


Rzeszów nie był wzmiankowany przez Kolberga jako bezpośredni cel jego podróży. Z zachowanych w Archiwum Kolbergowskim materiałów dowiadujemy się jednak, że prawdopodobnie odwiedzał zarówno samo miasto jak i jego okolice.

Tarnów


„Tarnów miasto, ze starożytnym ratuszem z połowy wieku XIV, otoczone było murami. Poza miastem Tarnowem są szczątki z baszt zamku niegdyś Tarnowskich, który jak wieść niesie, miał się zapaść w czasie biesiady tańców”.