TOM 72/II KUJAWY. SUPLEMENT DO T.3-4, CZ II

Kujawy. Suplement do t. 3-4, cz II, Dzieła wszystkie t. 72/II. Z rękopisów opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2014. Ss. CI, 370, ilustr.32.

 

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Tom  jest drugą częścią uzupełnień do regionalnej monografii  etnograficzno-folklorystycznej Kujaw wydanej w  XIX w. przez  Oskara  Kolberga, a w ramach Dzieł wszystkich wznowionej techniką  fotooffsetową.  Suplementy  te zawierają odnalezione w tekach  Kolberga materiały dotyczące regionu a dotychczas niepublikowane  oraz  komentarze  źródłowe  do tekstów i melodii znajdujących się w wydanej przez niego monografii. 

            Część  pierwszą  suplementu  do  Kujaw  w  całości wypełniają zapisy  tańców  kujawskich  zawarte  w  rękopisie  Kolberga  pt. Chodzone, kujawiaki, obertasy, mazury. Rękopis ten Kolberg wydać  go  jako część III Kujaw, ale realizację  tego zamiaru uniemożliwił mu brak pieniędzy. Ten niezwykle bogaty zespół źródeł z zakresu etnomuzykologii udostepniony został dopiero teraz.

        Część druga suplementu zawiera duży zespół zapisów kolęd i ponad 100 innych pieśni, w tym także pieśni patriotyczne związane z powstaniem listopadowym, nigdy dotąd nie drukowane.  Zamieszczonych jest tam także kilka bajek, m.in. wątki nie notowane poza Kujawami. Istotnym i interesującym materiałem są szkice Wojciecha Gersona i inne źródła ikonograficzne, uzupełniające informacje o strojach ludowych w połowie XIX w.  

 

         Komentarze źródłowe do tekstów i melodii opublikowanych w XIX w. przez Kolberga informują o źródłach z których korzystał: jego własnych zapisach terenowych, notatkach współpracowników i odpisach z literatury, nielicznych w tej monografii. Pozwalają one na ściślejsze datowanie Kolbergowskich rękopisów i na uzupełnienie autorstwa niektórych tekstów i melodii zanotowanych przez J. Blizińskiego, pisarza mieszkającego wówczas na Kujawach. Tom zwiera także indeksy dotyczące całości materiałów kujawskich Kolberga.