Kaliskie

Na terenie Kaliskiego Kolberg przebywał kilkakrotnie w latach 1843 i 1863.

Gościnność tamtejszego ziemiaństwa oraz częste podróże związane z jego ówczesną pracą księgowego w Zarządzie Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej, sprzyjały nawiązywaniu kontaktów oraz podejmowaniu szerokich badań na tym terenie.
W tym czasie Kolberg odwiedził szereg miejscowości m. in.: Cielce, Krasice, Wieluń, Częstochowę, a z zebranych tam obszernych materiałów udało mu się za życia wydać tylko część.

Wydane przez Kolberga materiały znalazły się w monografii Kaliskie, wydanej w 1890 roku, zob. DWOK T. 23; ich uzupełnieniem jest publikacja Kaliskie i Sieradzkie, wydana w 1967 roku, zob. DWOK T. 46.

Brudzew


Strona w budowie.

Chrząblice


Strona w budowie.

Cielce


Cielce to wieś, która w czasach Kolberga należała do powiatu tureckiego, gmina Grzybki, parafia Góra.

Częstochowa


Oskar Kolberg był w Częstochowie w roku 1853 o czym wspomina w wykazie swoich podróży oraz prawdopodobnie w roku 1855.

Jeżew


Strona w budowie.

Kalisz


Strona w budowie.

Krasice


Krasice, wieś i folwark w powiecie częstochowskim, parafia Mstów. Oskar Kolberg przebywał w Krasicach w roku 1843 i w 1863, ale nie wiadomo, gdzie i u kogo się zatrzymywał.

Małyń


Strona w budowie.

Panki


Strona w budowie.

Piotrków


Strona w budowie.

Radomsko


Strona w budowie.

Rudlice


Strona w budowie.

Russocice


Strona w budowie.

Sieradz


Strona w budowie.

Stawiszyn


Strona w budowie.

Szadek


Strona w budowie.

Warta


Strona w budowie.

Wieluń


Oskar Kolberg był w Wieluniu prawdopodobnie w 1853 roku i w swojej monografii tak opisuje to miasto: „Wieluń, miasto w otwartej położone nizinie..."

Zbiersk


Strona w budowie.

Łyskornia


Strona w budowie.