Podole

Z folklorem Podola Kolberg zetknął się po raz pierwszy w 1858 roku, przygotowując do wydania własny zbiór Pieśni ludu z Podola rosyjskiego. Natomiast pierwszy jego pobyt na tych terenach datowany jest na rok 1867.

Prowadził wówczas badania na tak zwanym „Podolu galicyjskim”, a więc na terenach między Seretem a Zbruczem, należących wówczas do zaboru austriackiego. Ponownie przyjechał na Podole dziesięć lat po pierwszej podróży, czyli w 1877 roku i tym razem także prowadził badania na terenach zaboru austriackiego. Kolberg planował jeszcze powtórzenie badań w 1880 roku, ale nie doszło ono do skutku.

Materiały do regionu opublikowano w ramach edycji Dzieł wszystkich, zob. Podole (DWOK T. 47).

Trembowla


Trembowla, nad rzeką „Świecą” (czyli prawdopodobnie lokalną nazwą Gniezny, która tamtędy przepływa) jak opisuje w „Podolu” Oskar Kolberg, to miejscowość która kryje w sobie wiele historii, między innymi obronę zamku na górze, tuż koło miasteczka.

Czortków


W czasach kiedy Kolberg podróżował po Podolu, Czortków znajdował się w Królestwie Galicji, wchodzącym w skład Austro-Węgier.

Kamieniec Podolski


„Na najwyższym punkcie pagórka jest plac czworokątny, pośrodku niego spalony ratusz sterczący obdartą wieżycą, boki ratusza sklepikami przekupniów oblepione, a na sformowanie czworoboku składają się dwu i trzypiętrowe kamienice, mieszczące...

Ładowanie...

Indeksy

Incipitów