Sandomierskie

Pierwsza niepełna monografia etnograficzna Kolberga z roku 1865, obejmuje powiaty: sandomierski i opatowski.
Materiały do regionu zob. DWOK T. 2, DWOK, T. 20–21 i DWOK T. 77/I i 77/II.

Sandomierskie i Radomskie to dla Kolberga dawna Ziemia Sandomierska, dlatego pomimo wydania oddzielnej monografii regionu sandomierskiego, autor „Ludu” opisał te tereny ponownie w monografii regionu radomskiego.

O mieszkańcach tych ziem pisał:
„Wszelkie znamiona materialnego bytu i umysłowego życia sandomierskiego ludu treścią swą nader bogate przedstawiają pole dla badacza dawnych wyobrażeń i urządzeń społecznych tej dzielnicy Polski. Tyczy się to zarówno pewnych zwyczajów obrzędowych, dłużej tu, niż gdzieindziej przechowywanych, jak i licznych tradycyj niewątpliwie z odległej odziedziczonych przeszłości”.

Bilcza


Bilcza to wieś położona w powiecie sandomierskim, w gminie Obrazów. Choć w swoich notatkach Kolberg wspomina o podróży do Bilczy w 1854 roku...

Góry Wysokie


Góry Wysokie to wieś w powiecie sandomierskim w gminie Dwikozy. Według opisu z 1881 roku wieś posiadała kościół parafialny murowany z XVII wieku oraz szkołę elementarną; w XV wieku stał tu parafialny kościół drewniany, wtedy też istniały jeszcze Góry Niskie jako osobna wieś.

Rytwiany


Rytwiany to wieś położona nad rzeką Czarną, niedaleko miasteczka Staszów.

Sandomierz


Inaczej zwany także Sędomirz lub Sądomirz. Nazwę miasta wywodzi się od Sanu – dopływu Wisły – lub od słów sąd, w znaczeniu wymiar sprawiedliwości, i mir, czyli pokój.

Staszów


Staszów to jedno z miast, które Kolberg odwiedził podczas swoich badań w latach 40. i 50.

Ładowanie...

Indeksy

Terminów muzycznych

Nazw geograficznych

Incipitów