Kieleckie

Kieleckie natomiast to według Kolberga część szeroko rozumianego Krakowskiego, dlatego opisując włościan w Kieleckiem posłużył się materiałami dotyczącymi chłopów krakowskich: „Wieśniak, zwłaszcza pod dobrą datą powracający z miasta, rzadko karczmę ominie. Jest to magnes, którego sile żadną miarą oprzeć się nie może. Same konie znają dokładnie ten starodawny swych panów obyczaj, i przed każdą karczmą skręcają, zawijając niejako do pożądanego portu”.

O swojej podróży w Kieleckie pisał: „Szczegóły zwyczajów, mianowicie weselnych, wraz z pieśniami i muzyką, spisywaliśmy w latach 1852–1856 w różnych tej prowincji okolicach, a przeważnie pod Chmielnikiem, Szydłowem, Stopnicą, Wiślicą, Koszycami, Szkalmierzem, Miechowem, Skałą, Olkuszem, Pilicą, Ogrodzieńcem, Siewierzem i Będzinem”. W roku 1851 na trasie jego podróży był „Święty Krzyż” (Łysa Góra).

Materiały z regionu znalazły się w dwutomowym Kieleckiem (1885–1886), zob. DWOK T. 18–19 i tom suplementowy, zob. DWOK T. 76;

Bogate materiały dotyczące Łysej Góry Kolberg zamieścił w Radomskiem, zob. DWOK T. 20 i 21.

Kielce


„Stolica guberni, Kielce, są miastem wewnątrz czystém, mającem obszerny rynek i bruki dobre, a chodniki ułożone z płyt marmurowych, w które okolica obfituje..."

Chmielnik


„Chmielnik, miasto pamiętne klęską Polaków za czasów Bolesława Wstydliwego. Kościół parafijalny przez Oleśnickich wystawiony, konsekrował Bodzanta. Była tu kalwińska świątynia i szkoła, któréj rektorem był Jan Lublanin”.

Miechów


„Miechów, miasto wśród parowów gliniastych i wzgórków lasami okrytych położone. Jaksa herbu Gryff, odbywszy pobożną do Jerozolimy przeciwko Saracenom wyprawę, za powrotem około 1153 roku, wioskę tę do rzędu miast podniósł, klasztor Stróżów Grobu Chrystusowego (Bożogrobców) założył i uposażył go hojnie..."

Charzowice


Z Charzowic pochodzi wiele pieśni zapisanych przez Oskara Kolberga:

Łysa Góra / Św.Krzyż


W roku 1851 na trasie podróży Kolberga znalazł się „Święty Krzyż”, czyli Łysa Góra; bogate materiały dotyczące Łysej Góry zamieścił w „Radomskiem” i „Kieleckiem”.

Mierzęcice


Nie wiadomo w jakich okolicznościach Kolberg zbierał materiały w okolicach Mierzęcic i gdzie mógł się zatrzymać.

Ogrodzieniec


„Ogrodzieniec miasteczko, a przy niem Podzamcze pod górą, na któréj wznoszą się znacznie zwaliska dawnego zamku Firlejów i Bonarów”.

Siewierz


Siewierz, w powiecie będzińskim, tak opisał Kolberg: „był niegdyś (to jest od r. 1443) stolicą księstwa Siewierskiego do biskupów krakowskich należącego, którzy tu mieli prawo bicia miecza, bicia monety i nadawania szlachectwa.

Ładowanie...

Indeksy

Terminów muzycznych

Nazw geograficznych

Incipitów