Chełmskie

O ludności zamieszkującej tereny Lubelskiego i Chełmskiego (ówczesna gubernia lubelska) Kolberg w 1883 roku pisał:

„Gubernia lubelska posiada w zachodniej części ludność polską obrządku łacińskiego, gdy część jej wschodnio-południową zajmuje ludność ruska, dziś obrządku greko-wschodniego”.

Kultura ludności polskiej opisana została w „Lubelskiem”, a mieszkających we wschodniej części guberni Rusinów Kolberg opisał w „Chełmskiem”.

Tarnów


Tarnów, czy jak czasem pisał Kolberg „Tarnowo” pod Sawinem, to miejscowość, do której przyjeżdżał dzięki uprzejmości rodziny Hemplów.

Włodawa


Włodawa to miasto, które odwiedził Kolberg prawdopodobnie w 1870 roku. Mówi o tym zapisek w itinerarium: „Do Hemplów (na Siedlce, Kodeń, Włodawę)”.

Biała


Tak o Białej pisał Kolberg: „Biała miasto powiatowe nad rzéką Krzną, przedtém własność Radziwilłów; ztąd zwana radziwiłowską..."

Kodeń


Tak na wstępie Kolber opisuje Kodeń: „Kodeń miasto (dziś osada) kredlany i branicki, nad Bugiem i strugą zwaną Kalmaczka. W kościele parafijalnym jest cudowny obraz N. Panny.”

Sawin


Kolberg zamieścił krótki opis Sawina: „Sawin miasteczko (dziś osada) zbudowana na trzech pagórkach, wśród pól i łąk, przerzniętych rzeczką Sajecką dawniej Uher zwaną.”

Ładowanie...

Indeksy

Terminów muzycznych

Nazw geograficznych

Incipitów